Aby otrzymać bezgotówkowo samochód przygotuj następujące dokumenty:

  • kopię własnego dowodu osobistego i prawa jazdy (obustronne)
  • kopie dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu lub pokwitowania Policji wydanego po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu
    • Na kopii dowodu musi widnieć wyraźnie właściciel pojazdu. NIE OBSŁUGUJEMY OC SPRAWCY JEŚLI WŁAŚCICIELEM W DOWODZIE NIE JEST OSOBA WYNAJMUJĄCA ZA WYJĄTKIEM AUT W LEASINGU.
  • dane osobowe sprawcy kolizji (imię i nazwisko), dane jego pojazdu (marka, model) oraz numer polisy OC (ew. właściciel pojazdu jeśli inny niż sprawca)
  • dane dotyczące zgłoszonej szkody komunikacyjnej (numer sprawy, towarzystwo ubezpieczeń)
  • kopie oświadczenia sprawcy kolizji lub wypadku komunikacyjnego lub dokumentu wystawionego przez Policje

Kaucja zwrotna przy wynajmie bezgotówkowym z OC sprawcy wynosi 50zł (blokada środków na karcie płatniczej)

Brak jakiegokolwiek dokumentu może skutkować odrzuceniem wniosku.

W przypadku otrzymania kompletu dokumentów zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji danych, następnie skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia godziny, miejsca dostarczenia pojazdu zastępczego.

Samochód zastępczy z OC sprawcy przysługuje tylko osobom poszkodowanym (a nie sprawcom) kolizji drogowych.


SAMOCHODY ZASTĘPCZE Z OC SPRAWCY PODSTAWIAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU 24H 7 DNI W TYGODNIU

© Copyright - Dakar wypożyczalnia samochodów